W niniejszej publikacji zaprezentowano wyniki badań i obserwacji, gromadzenia materiałów źródłowych, które prowadzone były przez autora przez kilka

lat w dziedzinie organizacji i funkcjonowania systemów antyterrorystycznych państw członkowskich Unii Europejskiej. Część rezultatów, które wykorzystano

w niniejszej publikacji, wcześniej publikowana była w monografiach i czasopismach naukowych.

Dostęp do materiałów źródłowych był różny. Autor korzystał oczywiście z całej gamy publikacji i monografii dotyczących wspomnianej problematyki,

skorzystano z materiałów udostępnionych przez placówki dyplomatyczne państw UE, jak również materiały pozyskane podczas podróży zagranicznych, konferencji i seminariów.


Title of monograph: Systemy antyterrorystyczne państw Unii Europejskiej

Anti-terrorist systems of the European Union countries

Author: Gen. bryg. rez. dr inż. Tomasz Bąk

Recenzent naukowy: Prof. dr hab. Grzegorz Sobolewski – Akademia Obrony Narodowej, Wydział Bezpieczeństwa

Narodowego; Dr hab. Tomasz R. Aleksandrowicz – Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora

Language: polish

Publishers: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie & Naukowe Wydawnictwo IVG

Date and place of issued: Poland 2015

978-83-62062-71-3 E-book PDF (downloading from the shop)

Table of contents

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Systemy antyterrorystyczne państw Unii Europejskiej

  • £19.00