• Orzeczenie kary łącznej pozbawienia wolności oraz ograniczenia wolności

Title: Orzeczenie kary łącznej pozbawienia wolności oraz ograniczenia wolności

Judgment total of panalties deprivation of liberty and restriction of freedom 

Author: Łukasz Deda

Reviewer: dr hab. Prof. PRz Marcin Jurgilewicz

Language: polish

Place and date of issued: Poland, Szczecin - United Kingdom, London

Publishers: Naukowe Wydawnictwo IVG & Scientific Publishing House IVG 

ISBN (United Kingdom) 978-83-66726-04-8 E-book OPEN ACCESS (downloading from the shop)

ISBN (Poland) 978-1-912966-11-0 E-book OPEN ACCESS (downloading from the shop)


Publikacja, którą oddaję w Państwa ręce, jest próbą omówienia instytucji kary łącznej pozbawienia wolności oraz ograniczenia wolności. Z punktu widzenia praktyki prawa karnego owa instytucja ma wielkie znaczenie, ponieważ często zdarza się, iż sprawca dopuszcza się dwóch lub więcej przestępstw. W następstwie ustawodawca określił sposób łączenia kar w oparciu o zasady prawnokarne. Idea kary łącznej wywodzi się z porewolucyjnej Francji, w której celem było zerwanie z surowymi karami. Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie orzeczenia kary łącznej pozbawienia wolności oraz ograniczenia wolności pod rządami Kodeksu karnego początkowo z roku 1932, a następnie z roku 1969 oraz z roku 1997, uwzględniając wszystkie nowelizacje tej kodyfikacji w zakresie instytucji kary łącznej.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Orzeczenie kary łącznej pozbawienia wolności oraz ograniczenia wolności

  • £0.00

  • Ex Tax: £0.00