• Marketing, innovations, strategies and risk in modern business – selected aspects

Title: Marketing, innovations, strategies and risk in modern business – selected aspects

Marketing, innowacje, strategie i ryzyko we współczesnym biznesie – wybrane aspekty

Scientific Editor: Prof. dr hab. Jerzy Olszewski prof. nadzw. UEP

AuthorsJolanta Kubicka, Jacek Pera, Beata Nowak, Ewa Waliczek, Agata Kakitek, Krystyna Serafin, Ireneusz Miciuła, Jagienka Rześny- Cieplińska, Maria Kukurba, Jolanta Jancewicz

Scientific Reviewer: Prof. US dr hab. Krzysztof Janasz, Prof. UZ dr hab. Arkadiusz Świadek

Place and date of issue / Miejsce i data wydania: Szczecin POLAND 2015

Publisher / Wydawca: Scientific Publishing IVG / Naukowe Wydawnictwo IVG

ISBN 978-83-62062-64-5 E-book PDF (downloading from the shop)


Przedmowa

Monografia naukowa pt.: “Marketing, innovations, strategies and risk in modern business – selected aspects” / “Marketing, innowacje, strategie i ryzyko we współczesnym biznesie - wybrane aspekty” prezentuje wybrane w j. angielskim oraz polskim materiały konferencyjne z Międzynarodowej Konferencji pt.: „Światowa i krajowa gospodarka - wyzwania we współczesnych czasach” zorganizowanej w 2015 roku. Książka podzielona jest na 12 tematów.

Spis treści / Table of Contents

Przedmowa………………………..…………………………………………………………7

ART. I “Entrepreneurial University” in co-operation with its stakeholders”................ 11

Przedsiębiorcza uczelnia we współpracy z jej interesariuszami ...................................... 11

Streszczenie ...................................................................................................................... 11

Summary .......................................................................................................................... 12

Introduction ...................................................................................................................... 13

Theoretical background for analysis of stakeholders ....................................................... 14

Stakeholder capitalism .................................................................................................. 14

Definition, status and types of stakeholders .................................................................. 15

Stakeholder management - stakeholder versus shareholder in company ...................... 17

Classifications of stakeholders in company .................................................................. 19

Stakeholders’ relationship and interactions: conflict and cooperation .......................... 20

Stakeholders and CSR ................................................................................................... 25

Stakeholders of University ............................................................................................... 26

Social Responsibility of University............................................................................... 26

Stakeholders of Universities ......................................................................................... 27

Stakeholders’ expectations to University ...................................................................... 30

Interactions between stakeholders and University ........................................................ 31

Model of stakeholders of Entrepreneurial University ...................................................... 33

Form of co-operation with its stakeholders ................................................................... 34

The challenges for “Entrepreneurial University” in co-operations with stakeholders .. 35

“Entrepreneurial University” in face of the co-operation with stakeholders. ................ 35

Bibliography/ Bibliografia ............................................................................................... 36

Information about the Author/ Informacja o Autorze ...................................................... 38

ART. II Risk in the activity of a Born Global enterprise and its analysis on the basis of the Felsenstein-Swartz model and measures of financial security ......................... 39

Ryzyko w rozwoju cyklu życia przedsiębiorstwa typu Born Global i jego analiza w oparciu o model Felsensteina-Swartza i miary bezpieczeństwa finansowego ....... 39

Streszczenie ...................................................................................................................... 39

Summary .......................................................................................................................... 40

Introduction ...................................................................................................................... 41

A Born Global enterprise – its role and importance in the contemporary global economy ..... 43

Determining risk in the development of a life cycle of a Born Global type enterprise .... 49

Conclusion ....................................................................................................................... 55

Bibliography/ Bibliografia ............................................................................................... 56

Information about the Author/ Informacja o Autorze ...................................................... 57

Marketing, innovations, strategies and risk in modern business – selected aspects

ART. III The new use of a new product ............................................................................. 58

Nowe zastosowanie nowego produktu ................................................................................ 58

Streszczenie ...................................................................................................................... 58

Abstract ............................................................................................................................ 58

Introduction ...................................................................................................................... 59

New product - characteristics ........................................................................................... 60

The proposal to introduce a new product ......................................................................... 61

Presentation of new product and consumer survey .......................................................... 62

Concluding remarks ......................................................................................................... 65

Bibliography/ Bibliografia ............................................................................................... 66

Information about the Authors/ Informacja o Autorach ................................................... 66

ART. IV Buzz marketing effects and response to product ............................................... 67

Marketing szeptany a wprowadzenie nowego produktu .................................................. 67

Abstract ........................................................................................................................... 67

Streszczenie ..................................................................................................................... 67

Wstęp ............................................................................................................................... 68

Cykl życia produktu ......................................................................................................... 69

Wprowadzenie produktu do sprzedaży ............................................................................ 71

Nowy produkt - Żołądkowa Gorzka Czarna Wiśnia ........................................................ 73

Marketing szeptany jako reklama nowego produktu ........................................................ 74

Bibliografia / Bibliography .............................................................................................. 77

Informacja o Autorze / Information about the Author ..................................................... 77

ART. V Marketing innovations in mobile apps – definition, characteristics, examples 78

Innowacje marketingowe w aplikacjach mobilnych – definicja, charakterystyka, przykłady ......78

Abstract ............................................................................................................................ 78

Conclusion ....................................................................................................................... 79

Streszczenie ...................................................................................................................... 79

Wstęp ............................................................................................................................... 80

Innowacje jako przedmiot badań ...................................................................................... 81

Charakterystyka innowacji marketingowych w aplikacjach mobilnych .......................... 82

Przykłady innowacji marketingowych w aplikacjach mobilnych .................................... 84

Podsumowanie ................................................................................................................. 90

Bibliografia / Bibliography .............................................................................................. 91

Informacja o Autorze / Information about the Author ..................................................... 92

ART. VI Global and strategic dimension of innovations and their influence upon the organization ......... 93

Globalny i strategiczny wymiar innowacji i ich wpływ na funkcjonowanie organizacji..... 93

Summary .......................................................................................................................... 93

Wstęp ............................................................................................................................... 94

Współczesna organizacja a problem zmian i innowacji ................................................... 95

Innowacje, ich źródła i rodzaje ........................................................................................ 97

Marketing, innovations, strategies and risk in modern business – selected aspects

Wdrażanie innowacji organizacyjnych ............................................................................ 99

Innowacje a zachowania organizacyjne ......................................................................... 101

Innowacje jako szansa dla przedsiębiorstwa w globalnym świecie ............................... 106

Zakończenie ................................................................................................................... 107

Bibliografia / Bibliography ............................................................................................ 108

Informacja o Autorze / Information about the Author ................................................... 109

ART. VII Analysis of the development of e-economy in Poland .................................... 110

Analiza rozwoju e-gospodarki w Polsce ........................................................................... 110

Abstract .......................................................................................................................... 110

Streszczenie .................................................................................................................... 111

Wstęp ............................................................................................................................. 112

Istota i zasady funkcjonowania gospodarki elektronicznej ............................................ 113

Stan i struktura e-gospodarki w Polsce w latach 2011-2014 .......................................... 116

Perspektywy rozwoju e-gospodarki w Polsce na tle innych państw .............................. 124

Podsumowanie ............................................................................................................... 126

Bibliografia / Bibliography ............................................................................................ 127

Informacja o Autorze / Information about the Author ................................................... 127

ART. VIII Financial attributes of functioning enterprises - efficiency and effectiveness approach .... 128

Finansowe atrybuty funkcjonowania przedsiębiorstw - ujęcie skutecznościowe i proefektywnościowe ..... 128

Summary ........................................................................................................................ 128

Streszczenie .................................................................................................................... 129

Wprowadzenie ............................................................................................................... 130

Systemowe atrybuty funkcjonowania przedsiębiorstw .................................................. 132

Finansowe atrybuty funkcjonowania przedsiębiorstw - ujęcie skutecznościowe ........... 136

Finansowe atrybuty funkcjonowania przedsiębiorstw - ujęcie efektywnościowe .......... 139

Podsumowanie ............................................................................................................... 141

Bibliografia / Bibliography ............................................................................................ 142

Informacja o Autorze / Information about the Author ................................................... 142

ART. IX The human capital in economic development .................................................. 143

Kapitał ludzki w rozwoju gospodarczym......................................................................... 143

Abstract .......................................................................................................................... 143

Streszczenie .................................................................................................................... 144

Wstęp ............................................................................................................................. 144

Pomiar wzrostu i rozwoju gospodarki ............................................................................ 146

Rola kapitału ludzkiego w gospodarce opartej na wiedzy ............................................. 148

Elementy składowe kapitału ludzkiego .......................................................................... 151

Metody pomiaru wartości kapitału ludzkiego ................................................................ 157

Podsumowanie ............................................................................................................... 159

Bibliografia / Bibliography ............................................................................................ 161

Informacja o Autorze / Information about the Author ................................................... 162

Marketing, innovations, strategies and risk in modern business – selected aspects

ART. X SEWI - Social Economic Welfare Index ............................................................ 163

Wskaźnik DGS - Dobrobytu Gospodarczo – Społecznego ............................................. 163

Summary ........................................................................................................................ 163

Streszczenie .................................................................................................................... 163

Wstęp ............................................................................................................................. 164

Dobrobyt gospodarczo – społeczny i jego pomiar ......................................................... 165

Miernik dobrobytu gospodarczo – społecznego (DGS, ang. Social Economic Welfare Index - SEWI) ......... 173

Bibliografia / Bibliography ............................................................................................ 176

Informacja o Autorze / Information about the Author ................................................... 177

ART. XI Legal regulations versus changes in global OTC interests rates derivatives market over 2001-2013 years ....... 178

Regulacje prawne a zmiany na rynku instrumentów pochodnych OTC na stopę procentową na świecie w latach 2001- 2013....... 178

Summary ........................................................................................................................ 178

Streszczenie .................................................................................................................... 179

Wprowadzenie ............................................................................................................... 180

Pojęcie instrumentu pochodnego i najważniejsze grupy instrumentów pochodnych ..... 182

Zmiany w światowym systemie finansowym – najważniejsze działania w latach 2008-2013 .......... 185

Rynek OTC instrumentów pochodnych na stopę procentową w latach 2001-2013 ....... 189

Dynamika rynku OTC a dynamika globalnego PKG ..................................................... 193

Podsumowanie i wnioski ................................................................................................ 194

Bibliografia / Bibliography ............................................................................................ 195

Informacja o Autorze / Information about the Author ................................................... 195

ART. XII The scope of modern international threats and education for the needs of safety ......... 196

Wymiar współczesnych zagrożeń międzynarodowych oraz kształcenie dla potrzeb bezpieczeństwa ....... 196

Summary ........................................................................................................................ 196

Streszczenie .................................................................................................................... 196

Wstęp ............................................................................................................................. 197

Pogłębianie się dysproporcji rozwoju ekonomicznego między państwami ................... 198

Terroryzm międzynarodowy i rozwój przestępczości zorganizowanej .......................... 201

Uprzedzenia kulturowe i religijne oraz potrzeba edukacji dla bezpieczeństwa ............. 204

Zakończenie ................................................................................................................... 207

Bibliografia / Bibliography ............................................................................................ 208

Informacja o Autorze / Information about the Author ................................................... 208

Bibliography/ Bibliografia ................................................................................................ 209
Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Marketing, innovations, strategies and risk in modern business – selected aspects

  • £0.00

  • Ex Tax: £0.00

Related Products

Prokonsumencka polityka zwrotów

Prokonsumencka polityka zwrotów

Title: Prokonsumencka polityka zwrotówAuthor: dr Kateryna Lysenko-RybaReviewer: dr hab. inż., prof. ..

£0.00 Ex Tax: £0.00

Development of sustainable aviation

Development of sustainable aviation

Title: Development of sustainable aviationAuthors: Justyna Żyła, Michał NędzaPublishers: University ..

£0.00 Ex Tax: £0.00

Wybrane aspekty badawcze nauk ekonomicznych

Wybrane aspekty badawcze nauk ekonomicznych

Title: Wybrane aspekty badawcze nauk ekonomicznych Scientific Editor: Prof. dr hab. Jerzy Olsze..

£0.00 Ex Tax: £0.00

Wizualizacje kognitywne w zarządzaniu

Wizualizacje kognitywne w zarządzaniu

Title: Wizualizacje kognitywne w zarządzaniuAuthor: Olga PilipczukReviewer: Prof. dr hab. inż. Georg..

£19.00 Ex Tax: £19.00

Problemy mediów i komunikacji społecznej – uwarunkowania polskie i ukraińskie

Problemy mediów i komunikacji społecznej – uwarunkowania polskie i ukraińskie

Title: Problemy mediów i komunikacji społecznej – uwarunkowania polskie i ukraińskieScientific Edito..

£6.00 Ex Tax: £6.00

Podatek dochodowy od osób fizycznych w krajach Unii Europejskiej - WYBRANE ASPEKTY

Podatek dochodowy od osób fizycznych w krajach Unii Europejskiej - WYBRANE ASPEKTY

Tytuł: Podatek dochodowy od osób fizycznych w krajach Unii Europejskiej - WYBRANE ASPEKTYAutorzy: Dr..

£6.00 Ex Tax: £6.00

Administracja publiczna i prawo administracyjne wobec współczesnych ryzyk

Administracja publiczna i prawo administracyjne wobec współczesnych ryzyk

Tytuł monografii naukowej: Administracja publiczna i prawo administracyjne wobec współczesnych ..

£0.00 Ex Tax: £0.00

Ewolucja wsparcia aktywności innowacyjnej w regionalnym systemie przemysłowym – studium województwa wielkopolskiego

Ewolucja wsparcia aktywności innowacyjnej w regionalnym systemie przemysłowym – studium województwa wielkopolskiego

Title: Ewolucja wsparcia aktywności innowacyjnej w regionalnym systemie przemysłowym – studium wojew..

£0.00 Ex Tax: £0.00

Rynek papierów wartościowych Białorusi: problemy i perspektywy rozwoju

Rynek papierów wartościowych Białorusi: problemy i perspektywy rozwoju

Title: Securities market of Belarus: problems and development prospects / Рынок ценных бумаг Бе..

£0.00 Ex Tax: £0.00

Traktat konstytucyjny Unii Europejskiej Tom I – Założenia i kontrowersje wokół procesu ratyfikacji

Traktat konstytucyjny Unii Europejskiej Tom I – Założenia i kontrowersje wokół procesu ratyfikacji

Title: Traktat konstytucyjny Unii Europejskiej Tom I – Założenia i kontrowersje wokół proc..

£0.00 Ex Tax: £0.00

Traktat konstytucyjny Unii Europejskiej TOM II - Proces ratyfikacji traktatu konstytucyjnego – Kryzys konstytucyjny

Traktat konstytucyjny Unii Europejskiej TOM II - Proces ratyfikacji traktatu konstytucyjnego – Kryzys konstytucyjny

Title: Traktat konstytucyjny Unii Europejskiej TOM II - Proces ratyfikacji traktatu konsty..

£0.00 Ex Tax: £0.00

Współpraca przedsiębiorstw a innowacje i transfer technologii – wybrane aspekty

Współpraca przedsiębiorstw a innowacje i transfer technologii – wybrane aspekty

Title: Współpraca przedsiębiorstw a innowacje i transfer technologii – wybrane aspektyScientific Edi..

£0.00 Ex Tax: £0.00

Innowacje technologiczne i społeczne w rozwoju społeczno-gospodarczym – wybrane aspekty

Innowacje technologiczne i społeczne w rozwoju społeczno-gospodarczym – wybrane aspekty

Title: Innowacje technologiczne i społeczne w rozwoju społeczno-gospodarczym – wybrane aspektyScient..

£0.00 Ex Tax: £0.00

Innowacje we współczesnej gospodarce

Innowacje we współczesnej gospodarce

Title: Innowacje we współczesnej gospodarce Scientific Editorial: Dr hab. Arkadiusz Świadek, prof. U..

£0.00 Ex Tax: £0.00

Diagnoza systemu ubezpieczeniowego w Polsce – dwie dekady po reformach

Diagnoza systemu ubezpieczeniowego w Polsce – dwie dekady po reformach

Title: Diagnoza systemu ubezpieczeniowego w Polsce – dwie dekady po reformachAuthors: Barbara Dębick..

£0.00 Ex Tax: £0.00

Destruktory i kreatory wartości na poziomie sektora, przedsiębiorstwa, produktu i usługi

Destruktory i kreatory wartości na poziomie sektora, przedsiębiorstwa, produktu i usługi

Title: Destruktory i kreatory wartości na poziomie sektora, przedsiębiorstwa, produktu i usługiScien..

£0.00 Ex Tax: £0.00

Interesariusze w gospodarce cyfrowej - modele zachowań współczesnego rynku

Interesariusze w gospodarce cyfrowej - modele zachowań współczesnego rynku

Title: Interesariusze w gospodarce cyfrowej - modele zachowań współczesnego rynkuScientific Editoria..

£0.00 Ex Tax: £0.00

Inteligentny projekt istnienia

Inteligentny projekt istnienia

Title: Inteligentny projekt istnieniaAuthor: Piotr GriffinPlace and date of issued: Poland, Szczecin..

£0.00 Ex Tax: £0.00

Gospodarka oparta na wiedzy

Gospodarka oparta na wiedzy

Title: Gospodarka oparta na wiedzyAuthors: Aleksandra Fudali, Krystyna Serafin, Ilisio M. de Jesus, ..

£0.00 Ex Tax: £0.00

Traktat o przyczynowości ludzkiej myśli Część I

Traktat o przyczynowości ludzkiej myśli Część I

Title: Traktat o przyczynowości ludzkiej myśli Część IAuthor: Piotr OdyniecPlace and date of issued:..

£9.00 Ex Tax: £9.00

Traktat o przyczynowości ludzkiej myśli – Marzenie o prawdzie

Traktat o przyczynowości ludzkiej myśli – Marzenie o prawdzie

New Book in 2022! Title: Traktat o przyczynowości ludzkiej myśli – Marzenie o prawdzie Auto..

£0.00 Ex Tax: £0.00

Gospodarka XXI wieku. Innowacyjność, ekonomika i organizacja - Część I

Gospodarka XXI wieku. Innowacyjność, ekonomika i organizacja - Część I

Title: Gospodarka XXI wieku. Innowacyjność, ekonomika i organizacja - Część IAuthors: Alek..

£0.00 Ex Tax: £0.00

Gospodarka światowa i krajowa jej wyzwania we współczesnych czasach

Gospodarka światowa i krajowa jej wyzwania we współczesnych czasach

Title: Gospodarka światowa i krajowa jej wyzwania we współczesnych czasachScientific Editor:: Prof. ..

£0.00 Ex Tax: £0.00

Przedsiębiorczość, innowacje i zarządzanie w rozwoju biznesu i gospodarki – Wybrane aspekty

Przedsiębiorczość, innowacje i zarządzanie w rozwoju biznesu i gospodarki – Wybrane aspekty

Tytuł monografii zbiorowej: Przedsiębiorczość, innowacje i zarządzanie w rozwoju biznesu i gospodar..

£0.00 Ex Tax: £0.00