• Diagnoza systemu ubezpieczeniowego w Polsce – dwie dekady po reformach
Title: Diagnoza systemu ubezpieczeniowego w Polsce – dwie dekady po reformach
Authors: Barbara Dębicka, Małgorzata Leśniowska-Gontarz, Elżbieta Ociepa-Kiciń-ska, Karolina Palimąka, Joanna Podgórska, Jacek Rodzinka, Joanna Rutecka-Góra, Tomasz Skica, Rafał Więcek
Reviewier: Prof. nadzw. dr hab. Andrzej Cwynar
Publishers: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie & Naukowe Wydawnictwo IVG
Miejsce i Rok Wydania: Rzeszów-Szczecin 2017 rok
ebook ISBN 978-83-62062-77-5
(downloading from the shop)


Rok 1999 był dla Polski przełomowy. Wprowadzone zostały cztery re-formy, wprowadzające fundamentalne zmiany w administracji terytorialnej, systemie oświaty, ubezpieczeniach społecznych oraz służbie zdrowia. Od wprowadzenia tych zmian minęło już dwie dekady, więc warto przyjrzeć się ewolucji oraz skutkom, jakie miały one dla gospodarki i społeczeństwa. Jako że nie sposób objąć percepcją całości zmian, autorzy niniejszej publikacji skupili się tylko na dwóch ostatnich obszarach dotyczących ubezpieczeń społecznych oraz ochronie zdrowia.
Wprowadzając reformę emerytalną rządzący i instytucje finansowe za nią odpowiedzialne obiecywały Polakom spokojne i bezpieczne życie na starość. Podstawowe założenia reformy podawane do publicznej wiadomości mówiły o zapewnieniu jak najwyższego, możliwego poziomu świadczeń przyszłym pokoleniom, świadczeń chronionych przed inflacją, adekwatnych do wcześniej uzyskiwanych zasobów, mówiono o tym, że emerytura ma dawać poczucie bezpieczeństwa, będzie zależała od wysokości opłaconych przez pracownika składek i długości czasu pracy. Wskazywano na zróżnicowanie źródeł emerytur. Niebagatelne znaczenie miało również ożywienie rynku kapitałowego dzięki przekazaniu części składki emerytalnej do kapitał owej części systemu emerytalnego. Ten sielankowy obraz został przyćmiony przez najnowsze badania dotyczące wysokości przyszłych świadczeń. Symulacje pokazują, iż świadczenia emerytalne pochodzące z dwóch pierwszych filarów nie pozwolą na to, co obiecywano Polakom w reklamach emitowanych w 1999 roku. Reklamy ukazywały emerytów spokojnych o swoją finansową przyszłość.
Zaistniały w międzyczasie kryzys na rynkach finansowych oraz problemy budżetu państwa wpłynęły na konieczność przeformułowania celów, jakie stawiano przed wprowadzeniem reformy. Coraz częściej do opinii publicznej docierają informacje o niskich świadczeniach, jakie Polacy dostaną po przejściu na emeryturę, o kłopotach z finansowaniem w części emerytalnej Funduszu Ubezpieczeń Społecznych administrowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, czy też słabej efektywności inwestycyjnej Otwartych Funduszy Emerytalnych. Polakom obiecywano bardzo wiele w związku ze zmianą systemu emerytalnego, jednakże powoli, acz systematycznie wcześniejszy pozytywny obraz jest deprecjonowany.
W związku z powyższym wydaje się, że warto wskazać, jakie emocje dotyczące systemu emerytalnego panują w Polsce, jak Polacy oceniają funkcjonowanie zreformowanego systemu emerytalnego blisko dwie dekady od jej wprowadzenia?
I właśnie ocenie świadomości emerytalnej poświęcona została pierwsza część niniejszego opracowania, w której przedstawiono wyniki badań świadczących o opiniach i nastrojach Polaków. Wskazano tam na opinie naszych rodaków dotyczące wysokości przyszłego świadczenia emerytalnego, akceptację dla pomysłu podniesienia wieku emerytalnego, jak też poparcie społeczne dla różnych metod finansowania systemu emerytalnego. Duży nacisk położono również na analizę funkcjonowania II filara nowego systemu emerytalnego ze szczególnym uwzględnieniem zachowań uczestników tej części systemu emerytalnego. Wskazano na postępowanie członków Otwartych Funduszy Emerytalnych - jakie OFE wybierają i co nimi powoduje. W tej części monografii skupiono się na analizie świadomości ubezpieczeniowej Polaków. W przypadku ubezpieczeń, a zwłaszcza ubezpieczeń emerytalnych zdawanie sobie sprawy z tego, że istnieją, funkcjonują oraz poznanie przynajmniej podstawowych norm prawnych, według których działają to fundamentalna kwestia w życiu każdego dorosłego obywatela.
Wysokość emerytury może w dużej części zależeć od indywidualnej zapobiegliwości polskich obywateli. Nowy system emerytalny daje Polakom możliwość dodatkowego oszczędzania na starość, jest to niezmiernie ważne zagadnienie, stąd też jeden z rozdziałów został poświęcony rozwojowi III filara systemu ubezpieczeń społecznych.
Artykuł 2 ust. 3 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. 2017, poz. 1778), stanowi, iż wypłacalność świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych gwarantowana jest przez państwo. O tym, jak wielki wpływ wywiera ten fakt na finanse publiczne, traktuje kolejny z rozdziałów monografii.
Przepisy regulujące sferę ubezpieczeń społecznych znajdują się w tak dużej liczbie aktów prawnych, że dokładne zgłębienie ich wszystkich wydaje się wręcz niemożliwe. Jednakże znajomość przynajmniej podstawowych zagadnień dotyczących ubezpieczeń społecznych pozostaje rzeczą niezbędną. Bez tej wiedzy trudno poruszać się w dzisiejszej rzeczywistości. I właśnie tym zagadnieniom poświęcone zostały trzy rozdziały niniejszego opracowania, których autorami są praktycy, pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, którzy na co dzień stykają się z tego typu problemami. Rozdziały te mają za zadanie przybliżyć czytelnikom rozwiązania prawne zapisane w polskim ustawodawstwie dedykowane systemowi zabezpieczenia społecznego.
Głównym celem wprowadzenia ubezpieczenia zdrowotnego jest zapewnienie członkom społeczeństwa dostępu do świadczeń zdrowotnych. Ubezpieczenia te posiadają wiele cech ubezpieczeń społecznych, dodatkowo składkę z tytułu tego typu ubezpieczenia przelewana jest do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Powyższe cechy spowodowały, że również i tymi ubezpieczeniami autorzy ostatnich dwóch rozdziałów niniejszej monografii chcieli zainteresować czytelników.
Autorzy poszczególnych rozdziałów oraz redaktorzy niniejszego opracowania wyrażają nadzieję, iż treści poszczególnych rozdziałów przybliżą czytelnikom skomplikowaną specyfikę ubezpieczeń społecznych i staną się inspiracją do poznawania oraz zgłębiania zagadnień przedstawionych w kolejnych rozdziałach niniejszej monografii.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Diagnoza systemu ubezpieczeniowego w Polsce – dwie dekady po reformach

  • £0.00

  • Ex Tax: £0.00

Related Products

Instrumentalization of entrepreneurship support in Poland, Estonia and Slovakia. Local government, central administration and public institutions

Instrumentalization of entrepreneurship support in Poland, Estonia and Slovakia. Local government, central administration and public institutions

Title: Instrumentalization of entrepreneurship support in Poland, Estonia and Slovakia. Local govern..

£0.00 Ex Tax: £0.00

Assessment of a selected type of risk occurring in municipal waste incineration plants

Assessment of a selected type of risk occurring in municipal waste incineration plants

Scientific article: Assessment of a selected type of risk occurring in municipal waste incineration ..

£5.00 Ex Tax: £5.00

Introduction to the reimbursement process as a part of the Polish health care system

Introduction to the reimbursement process as a part of the Polish health care system

Scientific article: Introduction to the reimbursement process as a part of the Polish health ca..

£10.00 Ex Tax: £10.00

Fiscal policy and price convergence in the European Union

Fiscal policy and price convergence in the European Union

Scientific article: Fiscal policy and price convergence in the European UnionAuthor: Dr An..

£5.00 Ex Tax: £5.00

Marketing, innovations, strategies and risk in modern business – selected aspects

Marketing, innovations, strategies and risk in modern business – selected aspects

Title: Marketing, innovations, strategies and risk in modern business – selected aspects Marketing, ..

£0.00 Ex Tax: £0.00

Prokonsumencka polityka zwrotów

Prokonsumencka polityka zwrotów

Title: Prokonsumencka polityka zwrotówAuthor: dr Kateryna Lysenko-RybaReviewer: dr hab. inż., prof. ..

£0.00 Ex Tax: £0.00

Instrumentalizacja wsparcia przedsiębiorczości w Polsce, Estonii i na Słowacji. Samorząd terytorialny, administracja centralna oraz instytucje publiczne

Instrumentalizacja wsparcia przedsiębiorczości w Polsce, Estonii i na Słowacji. Samorząd terytorialny, administracja centralna oraz instytucje publiczne

Title: Instrumentalizacja wsparcia przedsiębiorczości w Polsce, Estonii i na Słowacji. Samorząd..

£0.00 Ex Tax: £0.00

Development of sustainable aviation

Development of sustainable aviation

Title: Development of sustainable aviationAuthors: Justyna Żyła, Michał NędzaPublishers: University ..

£0.00 Ex Tax: £0.00

Wybrane aspekty badawcze nauk ekonomicznych

Wybrane aspekty badawcze nauk ekonomicznych

Title: Wybrane aspekty badawcze nauk ekonomicznych Scientific Editor: Prof. dr hab. Jerzy Olsze..

£0.00 Ex Tax: £0.00

Problemy mediów i komunikacji społecznej – uwarunkowania polskie i ukraińskie

Problemy mediów i komunikacji społecznej – uwarunkowania polskie i ukraińskie

Title: Problemy mediów i komunikacji społecznej – uwarunkowania polskie i ukraińskieScientific Edito..

£6.00 Ex Tax: £6.00

Podatek dochodowy od osób fizycznych w krajach Unii Europejskiej - WYBRANE ASPEKTY

Podatek dochodowy od osób fizycznych w krajach Unii Europejskiej - WYBRANE ASPEKTY

Tytuł: Podatek dochodowy od osób fizycznych w krajach Unii Europejskiej - WYBRANE ASPEKTYAutorzy: Dr..

£6.00 Ex Tax: £6.00

Gospodarka XXI wieku. Innowacyjność, ekonomika i organizacja - Część I

Gospodarka XXI wieku. Innowacyjność, ekonomika i organizacja - Część I

Title: Gospodarka XXI wieku. Innowacyjność, ekonomika i organizacja - Część IAuthors: Alek..

£0.00 Ex Tax: £0.00

Administracja publiczna i prawo administracyjne wobec współczesnych ryzyk

Administracja publiczna i prawo administracyjne wobec współczesnych ryzyk

Tytuł monografii naukowej: Administracja publiczna i prawo administracyjne wobec współczesnych ..

£0.00 Ex Tax: £0.00

Ewolucja wsparcia aktywności innowacyjnej w regionalnym systemie przemysłowym – studium województwa wielkopolskiego

Ewolucja wsparcia aktywności innowacyjnej w regionalnym systemie przemysłowym – studium województwa wielkopolskiego

Title: Ewolucja wsparcia aktywności innowacyjnej w regionalnym systemie przemysłowym – studium wojew..

£0.00 Ex Tax: £0.00

Rynek papierów wartościowych Białorusi: problemy i perspektywy rozwoju

Rynek papierów wartościowych Białorusi: problemy i perspektywy rozwoju

Title: Securities market of Belarus: problems and development prospects / Рынок ценных бумаг Бе..

£0.00 Ex Tax: £0.00

Traktat konstytucyjny Unii Europejskiej Tom I – Założenia i kontrowersje wokół procesu ratyfikacji

Traktat konstytucyjny Unii Europejskiej Tom I – Założenia i kontrowersje wokół procesu ratyfikacji

Title: Traktat konstytucyjny Unii Europejskiej Tom I – Założenia i kontrowersje wokół proc..

£0.00 Ex Tax: £0.00

Traktat konstytucyjny Unii Europejskiej TOM II - Proces ratyfikacji traktatu konstytucyjnego – Kryzys konstytucyjny

Traktat konstytucyjny Unii Europejskiej TOM II - Proces ratyfikacji traktatu konstytucyjnego – Kryzys konstytucyjny

Title: Traktat konstytucyjny Unii Europejskiej TOM II - Proces ratyfikacji traktatu konsty..

£0.00 Ex Tax: £0.00

Współpraca przedsiębiorstw a innowacje i transfer technologii – wybrane aspekty

Współpraca przedsiębiorstw a innowacje i transfer technologii – wybrane aspekty

Title: Współpraca przedsiębiorstw a innowacje i transfer technologii – wybrane aspektyScientific Edi..

£0.00 Ex Tax: £0.00

Innowacje we współczesnej gospodarce

Innowacje we współczesnej gospodarce

Title: Innowacje we współczesnej gospodarce Scientific Editorial: Dr hab. Arkadiusz Świadek, prof. U..

£0.00 Ex Tax: £0.00

Inteligentny projekt istnienia

Inteligentny projekt istnienia

Title: Inteligentny projekt istnieniaAuthor: Piotr GriffinPlace and date of issued: Poland, Szczecin..

£0.00 Ex Tax: £0.00

Globalny świat, umiędzynarodowienie przedsiębiorstw i społeczeństwo sieci

Globalny świat, umiędzynarodowienie przedsiębiorstw i społeczeństwo sieci

Scientific article: Globalny świat, umiędzynarodowienie przedsiębiorstw i społeczeństwo sieci -..

£10.00 Ex Tax: £10.00

Kapitał zagraniczny w mediach polskich i jego konsekwencje dla społeczeństwa polskiego

Kapitał zagraniczny w mediach polskich i jego konsekwencje dla społeczeństwa polskiego

Scientific article: Kapitał zagraniczny w mediach polskich i jego konsekwencje dla społeczeństw..

£10.00 Ex Tax: £10.00

Zakaz handlu w niedzielę w kontekście pokolenia Post-Millenialsów w Polsce

Zakaz handlu w niedzielę w kontekście pokolenia Post-Millenialsów w Polsce

Scientific article: Zakaz handlu w niedzielę w kontekście pokolenia Post-Millenialsów w Polsce ..

£10.00 Ex Tax: £10.00

Człowiek jako podstawowy element kapitału kreatywnego przedsiębiorstw

Człowiek jako podstawowy element kapitału kreatywnego przedsiębiorstw

Scientific article: Człowiek jako podstawowy element kapitału kreatywnego przedsiębiorstw /&nbs..

£10.00 Ex Tax: £10.00

Zmiany w metodologii przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych

Zmiany w metodologii przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych

Scientific article: Zmiany w metodologii przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego w..

£10.00 Ex Tax: £10.00

Motywy i bariery podejmowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych

Motywy i bariery podejmowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych

Scientific article: Motywy i bariery podejmowania bezpośrednich inwestycji zagranicznychAuthor:..

£10.00 Ex Tax: £10.00

Klimat inwestycyjny a bezpośrednie inwestycje zagraniczne

Klimat inwestycyjny a bezpośrednie inwestycje zagraniczne

Scientific article: Klimat inwestycyjny a bezpośrednie inwestycje zagraniczneAuthor: Adriana Łe..

£10.00 Ex Tax: £10.00

Bankowość islamska - ryzyko czy szansa dla problemów finansowych świata

Bankowość islamska - ryzyko czy szansa dla problemów finansowych świata

Scientific article: Bankowość islamska - ryzyko czy szansa dla problemów finansowych świata?Aut..

£10.00 Ex Tax: £10.00

Praktyka szacowania czasów trwania czynności w projektach – przegląd technik statystycznych

Praktyka szacowania czasów trwania czynności w projektach – przegląd technik statystycznych

Scientific article: Praktyka szacowania czasów trwania czynności w projektach – przegląd techni..

£10.00 Ex Tax: £10.00

Kapitał ludzki w organizacji

Kapitał ludzki w organizacji

Scientific article: Kapitał ludzki w organizacjiAuthor: Monika Trojanowska (2015), Cz..

£10.00 Ex Tax: £10.00

Osiem zasad zarządzania jakością elementem doskonalącym przedsiębiorstwo – część I

Osiem zasad zarządzania jakością elementem doskonalącym przedsiębiorstwo – część I

Scientific article: Osiem zasad zarządzania jakością elementem doskonalącym przedsiębiorstwo – ..

£10.00 Ex Tax: £10.00

Przyszłość polskich przedsiębiorstw górniczych w kontekście wykorzystania węgla w krajowej i europejskiej energetyce

Przyszłość polskich przedsiębiorstw górniczych w kontekście wykorzystania węgla w krajowej i europejskiej energetyce

Scientific article: Przyszłość polskich przedsiębiorstw górniczych w kontekście wykorzystania w..

£10.00 Ex Tax: £10.00

System produkcyjny Toyoty jako przykład współczesnej metody zarządzania produkcją

System produkcyjny Toyoty jako przykład współczesnej metody zarządzania produkcją

Scientific article: System produkcyjny Toyoty jako przykład współczesnej metody zarządzania pro..

£10.00 Ex Tax: £10.00

Potrzeby nabywcze konsumentów na poziomie detalicznym w sektorze przemysłu mleczarskiego

Potrzeby nabywcze konsumentów na poziomie detalicznym w sektorze przemysłu mleczarskiego

Scientific article: Potrzeby nabywcze konsumentów na poziomie detalicznym w sektorze przemysłu ..

£10.00 Ex Tax: £10.00

Praca i bezrobocie w poglądach keynesistów

Praca i bezrobocie w poglądach keynesistów

Scientific article: Praca i bezrobocie w poglądach keynesistówAuthor: Martyna Ostrowska (2014),..

£10.00 Ex Tax: £10.00

Kanony budowy systemów motywacyjnych pracowników KOR

Kanony budowy systemów motywacyjnych pracowników KOR

Scientific article: Kanony budowy systemów motywacyjnych pracowników KOR /  Canons of..

£10.00 Ex Tax: £10.00

Główne problemy funkcjonowania przedsiębiorstw rodzinnych

Główne problemy funkcjonowania przedsiębiorstw rodzinnych

Scientific article: Główne problemy funkcjonowania przedsiębiorstw rodzinnych / The main p..

£10.00 Ex Tax: £10.00

Serendypność jako „szczęśliwe” źródło innowacji

Serendypność jako „szczęśliwe” źródło innowacji

Scientific article: Serendypność jako „szczęśliwe” źródło innowacjiAuthor: Sylwia Pangsy-Kania ..

£0.00 Ex Tax: £0.00

Czasopisma techniczne Polskiej Akademii Nauk w bibliotekach akademickich w okresie rozwoju kolekcji Open Access - wybrane aspekty

Czasopisma techniczne Polskiej Akademii Nauk w bibliotekach akademickich w okresie rozwoju kolekcji Open Access - wybrane aspekty

Scientific article: Czasopisma techniczne Polskiej Akademii Nauk w bibliotekach akademickich w ..

£0.00 Ex Tax: £0.00

Ekspansja przedsiębiorstw na rynki zagraniczne na przykładzie firmy CAN-PACK S.A.

Ekspansja przedsiębiorstw na rynki zagraniczne na przykładzie firmy CAN-PACK S.A.

Scientific article: Ekspansja przedsiębiorstw na rynki zagraniczne na przykładzie firmy CAN-PAC..

£10.00 Ex Tax: £10.00

Gospodarka oparta na wiedzy

Gospodarka oparta na wiedzy

Title: Gospodarka oparta na wiedzyAuthors: Aleksandra Fudali, Krystyna Serafin, Ilisio M. de Jesus, ..

£0.00 Ex Tax: £0.00

Traktat o przyczynowości ludzkiej myśli Część I

Traktat o przyczynowości ludzkiej myśli Część I

Title: Traktat o przyczynowości ludzkiej myśli Część IAuthor: Piotr OdyniecPlace and date of issued:..

£9.00 Ex Tax: £9.00

Traktat o przyczynowości ludzkiej myśli – Marzenie o prawdzie

Traktat o przyczynowości ludzkiej myśli – Marzenie o prawdzie

New Book in 2022! Title: Traktat o przyczynowości ludzkiej myśli – Marzenie o prawdzie Auto..

£0.00 Ex Tax: £0.00

Gospodarka światowa i krajowa jej wyzwania we współczesnych czasach

Gospodarka światowa i krajowa jej wyzwania we współczesnych czasach

Title: Gospodarka światowa i krajowa jej wyzwania we współczesnych czasachScientific Editor:: Prof. ..

£0.00 Ex Tax: £0.00

Przedsiębiorczość, innowacje i zarządzanie w rozwoju biznesu i gospodarki – Wybrane aspekty

Przedsiębiorczość, innowacje i zarządzanie w rozwoju biznesu i gospodarki – Wybrane aspekty

Tytuł monografii zbiorowej: Przedsiębiorczość, innowacje i zarządzanie w rozwoju biznesu i gospodar..

£0.00 Ex Tax: £0.00