• Kolektywizm w rosyjskiej interpretacji świata – od słowianofilskiej utopii wspólnotowości do Putinowskiej kategorii narodowości rosyjskiej

Title of monography: Kolektywizm w rosyjskiej interpretacji świata – od słowianofilskiej utopii wspólnotowości do Putinowskiej kategorii narodowości rosyjskiej

Collectivism in the Russian interpretation of the world - from the Slavophilic utopia of community to Putin's category of Russian nationality

Author: Justyna Doroszczyk

Reviewer: prof. zw. dr hab. Marian Broda

Publisher: Naukowe Wydawnictwo IVG

Date and place of issued: Poland Szczecin 2016 rok

ISBN 978-83-62062-97-3 E-book PDF

(downloading from the shop)

Celem pracy jest rozpoznanie istotnych źródeł rosyjskiego kolektywizmu oraz ekspozycja nadrzędności czynnika kolektywnego – holistycznego jako istotnego elementu perspektywy Kolektywizm w rosyjskiej interpretacji świata – od słowianofilskiej utopii wspólnotowości do Putinowskiej kategorii narodowości rosyjskiej myślenia o Rosji oraz konceptualizacji przestrzeni rosyjskiej oraz narodu rosyjskiego jako bytu unikatowego, realizującego w sposób wspólnotowy własne spełnienie. Wspólnota, podporządkowanie jednostki jakości kolektywnej wyrażanej jako „My - obszczina”, „My - naród radziecki”, „My – naród rosyjski” jest historycznie uwarunkowaną cechą rosyjskości, która również współcześnie stanowi integralny element konserwatywnego projektu odrodzenia religijno-moralnego inicjowanego przez rosyjskie władze.

Table of contents

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Kolektywizm w rosyjskiej interpretacji świata – od słowianofilskiej utopii wspólnotowości do Putinowskiej kategorii narodowości rosyjskiej

  • £10.00

  • Ex Tax: £10.00