• Destruktory i kreatory wartości na poziomie sektora, przedsiębiorstwa, produktu i usługi
Title: Destruktory i kreatory wartości na poziomie sektora, przedsiębiorstwa, produktu i usługi
Scientific Editorials: Pawła Antonowicza, Ewy Malinowskiej, Jędrzeja Sicińskiego, Ulyany Zaremby
Reviewers:
Prof. dr hab. Jerzy Bieliński – Uniwersytet Gdański
Prof. dr hab. Krystyna Brzozowska – Uniwersytet Szczeciński
Dr hab. inż. Piotr Grudowski, prof. PG – Politechnika Gdańska
Dr hab. Jacek Pasieczny, prof. UW – Uniwersytet Warszawski
Dr hab. Błażej Prusak, prof. PG – Politechnika Gdańska
Dr hab. Adam Przybyłowski, prof. UMG – Uniwersytet Morski w Gdyni
Dr hab. Anna Szelągowska, prof. SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Publishers: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie oraz Naukowe Wydawnictwo IVG z siedzibą w Szczecinie
ISBN PL (IVG) 978-83-62062-00-0 Druk
ISBN PL (IVG) 978-83-62062-91-1 eBook
ISBN UK (IVG) 978-1-912966-05-9 eBook
ISBN PL (WSIiZ) 978-83-66551-09-1 Druk
ISBN PL (WSIiZ) 978-83-66551-10-7 eBook
(downloading from the shop)

Z założenia można byłoby zapewne ramowo określić katalog zmieniających się pod wpływem czasu generatorów wartości przedsiębiorstw. Z jednej strony ogólnie wpływających in plus na wyniki organizacji, z drugiej – mających silne zakorzenienie w specyficznych warunkach sektorowych. Innym z kryteriów zawężenia dyskursu na temat źródeł przewagi konkurencyjnej oraz czynników kształtujących wartość współczesnych przedsiębiorstw może być zmienność, szybkość i siła wpływu cyklu koniunkturalnego – w szczególności, gdy nasze rozważanie skoncentrujemy na problemie faktycznego przełożenia kursów akcji na rzeczywistą wartość przedsiębiorstwa. I znowu z jednej strony notowania powinny być barometrem oceny działań zarządów, z drugiej jednak w praktyce menadżerowie nie do końca podzielają ten związek, szerzej m.in. Stalmach [2014]. Sytuacja globalnego kryzysu, z jakim mieliśmy do czynienia od marca 2020 r. w Polsce, a w strefie UE i pozostałych regionów Świata – de facto od początku tego roku ujawniła po raz kolejny, jak wrażliwy jest rynek kapitałowy na doniesienia medialne – tym razem o rozszerzającym się zagrożeniu pandemicznym wywołanym jednostką chorobową COVID-19. Spadki na wszystkich światowych giełdach, a także kolejne miesiące sinusoidalnych wzrostów i niespodziewanych ponownych pików podstawowych indeksów, nie pozwalają zaprzeczyć wyjątkowo spekulacyjnemu charakterowi działań inwestorów, jaki miał miejsce w kolejnych miesiącach globalnej pandemii. Z naukowego punktu widzenia niestety nie można potwierdzić ruchów inwestorów jakimikolwiek wypadkowymi z analiz finansowych spółek giełdowych. Podczas gdy „giełdy szaleją”, inwestorzy dokonują ruchów bardzo nieprzewidywalnych, a wszystko to w otoczeniu asekuracyjnych i bardzo niejednoznacznych opinii komentatorów rynku finansowego. Można tu wymienić wiele przykładów tego typu działań: na GPW, chociażby w sektorze energetycznym – wyjątkowy wzrost cen akcji PGE (ponad 200% w okresie 3 miesięcy od najniższego piku z dnia 16 marca), JSW (130% w analogicznym okresie, z uwzględnieniem informacji o rozszerzającym się zagrożeniu na południu Polski w kopalniach – akcje wzrosły do poziomu ze stycznia 2020 r.), czy TPE (również ponad 200% wzrostu ceny akcji, które osiągnęły pułap, jaki był rejestrowany w lutym 2018 r.), niepotwierdzony żadnymi rzetelnymi doniesieniami analitycznymi. Na giełdach amerykańskich: co najmniej 10-krotnie pikujący sinusoidalny trend ceny akcji HPE (NYSE) z amplitudą zmiany na poziomie 15-20% w interwale 2-tygodniowym; niespodziewane i niczym nieuzasadnione 3 tygodnie wzrostów akcji: OIS, MRO, OXY, czy OKE (ze wzrostami dziennymi na poziomie 15-20%), po których nastąpiła głęboka korekta, również trudna do wyjaśnienia na poziomie merytorycznych doniesień medialnych (m.in. o dobrych wynikach ustaleń co do poziomu wydobycia ropy, w ramach OPEC); i w końcu absolutnie spektakularna (choć w tym wypadku w części uzasadniona, gdyż wywołana doniesieniem o dużych problemach płatniczych – głównie na rzecz leasingodawców – jednego z największych operatów wynajmu samochodów) przecena akcji Hertz Global Holdings Inc. do poziomu 0,5 USD (26.05.2020), z którego w przeciągu niespełna dwóch tygodni cena akcji wzrosła o ponad 1 000%. Wszystkie te, a także trudny do zamknięcia katalog innych – równie spektakularnych obserwacji światowych giełd, nie pozostawia złudzeń co do charakteru globalnego kryzysu 2020, kryzysu – który był napędzany trudną do zatrzymania machiną pandemii: „wirtualnej dezinformacji”. W związku z powyższym autorzy niniejszego opracowania przeprowadzili dyskurs z uczestnikami debaty naukowej, jaka odbyła się na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w maju 2020 r. – w dobie „zamrożenia gospodarki” i trudnego do jednoznacznego przewidzenia scenariusza dalszych decyzji administracji centralnej – nie tylko na poziomie Polski, ale i krajów ościennych, całej UE i najważniejszych gospodarek Świata. W wyniku dyskusji panelowych i wystąpień naukowców, reprezentujących większość wiodących ośrodków naukowych w Polsce, pracownicy Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw UG dokonali syntezy poruszanych problemów badawczych i podjęli się polemiki z autorami kolejnych rozdziałów niniejszej monografii. Celem głównym niniejszego opracowania jest prezentacja i krytyczna ocena wniosków z prowadzonych badań naukowych w szeroko pojętej problematyce destruktorów i kreatorów wartości współczesnych przedsiębiorstw, analizowanych zarówno na poziomie sektora, przedsiębiorstwa, jak i produktu czy usługi. Podstawowymi metodami badawczymi, jakimi posłużyli się autorzy opracowania, była krytyczna analiza piśmiennictwa ekonomicznego, a także studium przypadków, wnioskowanie oparte było natomiast na indukcyjnym i dedukcyjnym procesie rozumowania.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Destruktory i kreatory wartości na poziomie sektora, przedsiębiorstwa, produktu i usługi

  • £4.59


Related Products

Instrumentalization of entrepreneurship support in Poland, Estonia and Slovakia. Local government, central administration and public institutions

Instrumentalization of entrepreneurship support in Poland, Estonia and Slovakia. Local government, central administration and public institutions

Title: Instrumentalization of entrepreneurship support in Poland, Estonia and Slovakia. Local govern..

£7.69

Assessment of a selected type of risk occurring in municipal waste incineration plants

Assessment of a selected type of risk occurring in municipal waste incineration plants

Scientific article: Assessment of a selected type of risk occurring in municipal waste incineration ..

£5.00

Introduction to the reimbursement process as a part of the Polish health care system

Introduction to the reimbursement process as a part of the Polish health care system

Scientific article: Introduction to the reimbursement process as a part of the Polish health ca..

£10.00

Fiscal policy and price convergence in the European Union

Fiscal policy and price convergence in the European Union

Scientific article: Fiscal policy and price convergence in the European UnionAuthor: Dr An..

£5.00

Marketing, innovations, strategies and risk in modern business – selected aspects

Marketing, innovations, strategies and risk in modern business – selected aspects

Title: Marketing, innovations, strategies and risk in modern business – selected aspects Marketing, ..

£17.00

Prokonsumencka polityka zwrotów

Prokonsumencka polityka zwrotów

Title: Prokonsumencka polityka zwrotówAuthor: dr Kateryna Lysenko-RybaReviewer: dr hab. inż., prof. ..

£4.59

Instrumentalizacja wsparcia przedsiębiorczości w Polsce, Estonii i na Słowacji. Samorząd terytorialny, administracja centralna oraz instytucje publiczne

Instrumentalizacja wsparcia przedsiębiorczości w Polsce, Estonii i na Słowacji. Samorząd terytorialny, administracja centralna oraz instytucje publiczne

Title: Instrumentalizacja wsparcia przedsiębiorczości w Polsce, Estonii i na Słowacji. Samorząd..

£7.69

Development of sustainable aviation

Development of sustainable aviation

Title: Development of sustainable aviationAuthors: Justyna Żyła, Michał NędzaPublishers: University ..

£6.99

Wybrane aspekty badawcze nauk ekonomicznych

Wybrane aspekty badawcze nauk ekonomicznych

Title: Wybrane aspekty badawcze nauk ekonomicznych Scientific Editor: Prof. dr hab. Jerzy Olsze..

£4.50

Problemy mediów i komunikacji społecznej – uwarunkowania polskie i ukraińskie

Problemy mediów i komunikacji społecznej – uwarunkowania polskie i ukraińskie

Title: Problemy mediów i komunikacji społecznej – uwarunkowania polskie i ukraińskieScientific Edito..

£18.00

Podatek dochodowy od osób fizycznych w krajach Unii Europejskiej - WYBRANE ASPEKTY

Podatek dochodowy od osób fizycznych w krajach Unii Europejskiej - WYBRANE ASPEKTY

Tytuł: Podatek dochodowy od osób fizycznych w krajach Unii Europejskiej - WYBRANE ASPEKTYAutorzy: Dr..

£6.00

Gospodarka XXI wieku. Innowacyjność, ekonomika i organizacja - Część I

Gospodarka XXI wieku. Innowacyjność, ekonomika i organizacja - Część I

Title: Gospodarka XXI wieku. Innowacyjność, ekonomika i organizacja - Część IAuthors: Alek..

£13.00

Administracja publiczna i prawo administracyjne wobec współczesnych ryzyk

Administracja publiczna i prawo administracyjne wobec współczesnych ryzyk

Tytuł monografii naukowej: Administracja publiczna i prawo administracyjne wobec współczesnych ..

£4.59

Ewolucja wsparcia aktywności innowacyjnej w regionalnym systemie przemysłowym – studium województwa wielkopolskiego

Ewolucja wsparcia aktywności innowacyjnej w regionalnym systemie przemysłowym – studium województwa wielkopolskiego

Title: Ewolucja wsparcia aktywności innowacyjnej w regionalnym systemie przemysłowym – studium wojew..

£4.99

Rynek papierów wartościowych Białorusi: problemy i perspektywy rozwoju

Rynek papierów wartościowych Białorusi: problemy i perspektywy rozwoju

Title: Securities market of Belarus: problems and development prospects / Рынок ценных бумаг Бе..

£0.00

Traktat konstytucyjny Unii Europejskiej Tom I – Założenia i kontrowersje wokół procesu ratyfikacji

Traktat konstytucyjny Unii Europejskiej Tom I – Założenia i kontrowersje wokół procesu ratyfikacji

Title: Traktat konstytucyjny Unii Europejskiej Tom I – Założenia i kontrowersje wokół proc..

£11.00

Traktat konstytucyjny Unii Europejskiej TOM II - Proces ratyfikacji traktatu konstytucyjnego – Kryzys konstytucyjny

Traktat konstytucyjny Unii Europejskiej TOM II - Proces ratyfikacji traktatu konstytucyjnego – Kryzys konstytucyjny

Title: Traktat konstytucyjny Unii Europejskiej TOM II - Proces ratyfikacji traktatu konsty..

£11.00

Współpraca przedsiębiorstw a innowacje i transfer technologii – wybrane aspekty

Współpraca przedsiębiorstw a innowacje i transfer technologii – wybrane aspekty

Title: Współpraca przedsiębiorstw a innowacje i transfer technologii – wybrane aspektyScientific Edi..

£14.00

Innowacje we współczesnej gospodarce

Innowacje we współczesnej gospodarce

Title: Innowacje we współczesnej gospodarce Scientific Editorial: Dr hab. Arkadiusz Świadek, prof. U..

£9.00

Interesariusze w gospodarce cyfrowej - modele zachowań współczesnego rynku

Interesariusze w gospodarce cyfrowej - modele zachowań współczesnego rynku

Title: Interesariusze w gospodarce cyfrowej - modele zachowań współczesnego rynkuScientific Editoria..

£4.59

Inteligentny projekt istnienia

Inteligentny projekt istnienia

Title: Inteligentny projekt istnieniaAuthor: Piotr GriffinPlace and date of issued: Poland, Szczecin..

£9.00

Globalny świat, umiędzynarodowienie przedsiębiorstw i społeczeństwo sieci

Globalny świat, umiędzynarodowienie przedsiębiorstw i społeczeństwo sieci

Scientific article: Globalny świat, umiędzynarodowienie przedsiębiorstw i społeczeństwo sieci -..

£10.00

Kapitał zagraniczny w mediach polskich i jego konsekwencje dla społeczeństwa polskiego

Kapitał zagraniczny w mediach polskich i jego konsekwencje dla społeczeństwa polskiego

Scientific article: Kapitał zagraniczny w mediach polskich i jego konsekwencje dla społeczeństw..

£10.00

Zakaz handlu w niedzielę w kontekście pokolenia Post-Millenialsów w Polsce

Zakaz handlu w niedzielę w kontekście pokolenia Post-Millenialsów w Polsce

Scientific article: Zakaz handlu w niedzielę w kontekście pokolenia Post-Millenialsów w Polsce ..

£10.00

Człowiek jako podstawowy element kapitału kreatywnego przedsiębiorstw

Człowiek jako podstawowy element kapitału kreatywnego przedsiębiorstw

Scientific article: Człowiek jako podstawowy element kapitału kreatywnego przedsiębiorstw /&nbs..

£10.00

Zmiany w metodologii przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych

Zmiany w metodologii przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych

Scientific article: Zmiany w metodologii przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego w..

£10.00

Motywy i bariery podejmowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych

Motywy i bariery podejmowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych

Scientific article: Motywy i bariery podejmowania bezpośrednich inwestycji zagranicznychAuthor:..

£10.00

Klimat inwestycyjny a bezpośrednie inwestycje zagraniczne

Klimat inwestycyjny a bezpośrednie inwestycje zagraniczne

Scientific article: Klimat inwestycyjny a bezpośrednie inwestycje zagraniczneAuthor: Adriana Łe..

£10.00

Bankowość islamska - ryzyko czy szansa dla problemów finansowych świata

Bankowość islamska - ryzyko czy szansa dla problemów finansowych świata

Scientific article: Bankowość islamska - ryzyko czy szansa dla problemów finansowych świata?Aut..

£10.00

Praktyka szacowania czasów trwania czynności w projektach – przegląd technik statystycznych

Praktyka szacowania czasów trwania czynności w projektach – przegląd technik statystycznych

Scientific article: Praktyka szacowania czasów trwania czynności w projektach – przegląd techni..

£10.00

Kapitał ludzki w organizacji

Kapitał ludzki w organizacji

Scientific article: Kapitał ludzki w organizacjiAuthor: Monika Trojanowska (2015), Cz..

£10.00

Osiem zasad zarządzania jakością elementem doskonalącym przedsiębiorstwo – część I

Osiem zasad zarządzania jakością elementem doskonalącym przedsiębiorstwo – część I

Scientific article: Osiem zasad zarządzania jakością elementem doskonalącym przedsiębiorstwo – ..

£10.00

Przyszłość polskich przedsiębiorstw górniczych w kontekście wykorzystania węgla w krajowej i europejskiej energetyce

Przyszłość polskich przedsiębiorstw górniczych w kontekście wykorzystania węgla w krajowej i europejskiej energetyce

Scientific article: Przyszłość polskich przedsiębiorstw górniczych w kontekście wykorzystania w..

£10.00

System produkcyjny Toyoty jako przykład współczesnej metody zarządzania produkcją

System produkcyjny Toyoty jako przykład współczesnej metody zarządzania produkcją

Scientific article: System produkcyjny Toyoty jako przykład współczesnej metody zarządzania pro..

£10.00

Potrzeby nabywcze konsumentów na poziomie detalicznym w sektorze przemysłu mleczarskiego

Potrzeby nabywcze konsumentów na poziomie detalicznym w sektorze przemysłu mleczarskiego

Scientific article: Potrzeby nabywcze konsumentów na poziomie detalicznym w sektorze przemysłu ..

£10.00

Praca i bezrobocie w poglądach keynesistów

Praca i bezrobocie w poglądach keynesistów

Scientific article: Praca i bezrobocie w poglądach keynesistówAuthor: Martyna Ostrowska (2014),..

£10.00

Kanony budowy systemów motywacyjnych pracowników KOR

Kanony budowy systemów motywacyjnych pracowników KOR

Scientific article: Kanony budowy systemów motywacyjnych pracowników KOR /  Canons of..

£10.00

Główne problemy funkcjonowania przedsiębiorstw rodzinnych

Główne problemy funkcjonowania przedsiębiorstw rodzinnych

Scientific article: Główne problemy funkcjonowania przedsiębiorstw rodzinnych / The main p..

£10.00

Serendypność jako „szczęśliwe” źródło innowacji

Serendypność jako „szczęśliwe” źródło innowacji

Scientific article: Serendypność jako „szczęśliwe” źródło innowacjiAuthor: Sylwia Pangsy-Kania ..

£0.00

Czasopisma techniczne Polskiej Akademii Nauk w bibliotekach akademickich w okresie rozwoju kolekcji Open Access - wybrane aspekty

Czasopisma techniczne Polskiej Akademii Nauk w bibliotekach akademickich w okresie rozwoju kolekcji Open Access - wybrane aspekty

Scientific article: Czasopisma techniczne Polskiej Akademii Nauk w bibliotekach akademickich w ..

£0.00

Ekspansja przedsiębiorstw na rynki zagraniczne na przykładzie firmy CAN-PACK S.A.

Ekspansja przedsiębiorstw na rynki zagraniczne na przykładzie firmy CAN-PACK S.A.

Scientific article: Ekspansja przedsiębiorstw na rynki zagraniczne na przykładzie firmy CAN-PAC..

£10.00

Gospodarka oparta na wiedzy

Gospodarka oparta na wiedzy

Title: Gospodarka oparta na wiedzyAuthors: Aleksandra Fudali, Krystyna Serafin, Ilisio M. de Jesus, ..

£15.00

Traktat o przyczynowości ludzkiej myśli Część I

Traktat o przyczynowości ludzkiej myśli Część I

Title: Traktat o przyczynowości ludzkiej myśli Część IAuthor: Piotr OdyniecPlace and date of issued:..

£9.00

Traktat o przyczynowości ludzkiej myśli – Marzenie o prawdzie

Traktat o przyczynowości ludzkiej myśli – Marzenie o prawdzie

New Book in 2022! Title: Traktat o przyczynowości ludzkiej myśli – Marzenie o prawdzie Auto..

£12.00

Gospodarka światowa i krajowa jej wyzwania we współczesnych czasach

Gospodarka światowa i krajowa jej wyzwania we współczesnych czasach

Title: Gospodarka światowa i krajowa jej wyzwania we współczesnych czasachScientific Editor:: Prof. ..

£10.00