• Eksploracja danych medycznych - Metody sztucznej inteligencji w projektowaniu syntez leków

Title: Eksploracja danych medycznych Metody sztucznej inteligencji w projektowaniu syntez leków

Scientific Editorial: Jerzy W. Grzymała-Busse, Zdzisław S. Hippe, Teresa Mroczek

Reviewer: Prof. dr hab. Andrzej Parczewski

Publishers: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie oraz Naukowe Wydawnictwo IVG z siedzibą w Szczecinie

ISBN książka 978-83-64286-33-9 ISBN ebook 978-83-64286-34-6

(downloading from the shop)

PRZEDMOWA

Oddając tę monografię w ręce P.T. Czytelników, chcielibyśmy omówić różnice w stosunku do pierwowzoru pt. Artificial Intelligence in Chemistry: Structure Elucidation and Syntheses Design, opracowanego po części w Rzeszowie, oraz później, podczas pobytu jednego z nas (ZSH) w Department of Computer Science and Engineering, Auburn University, Auburn (Alabama, USA). Treść książki uzupełniono nowymi danymi na temat modelu macierzowego chemii konstytucyjnej (ang. matrix model of constitutional chemistry), jednego z największych osiągnięć współczesnej nauki. Dodano także przykłady zastosowania wspomnianego modelu w projektowaniu syntez związków chemicznych o złożonej budowie strukturalnej. W literaturze naukowej model macierzowy jest często oznaczany skrótem D-U, który powstał ze złożenia pierwszych liter nazwisk jego dwóch twórców (prof. James Dugundji, University of Southern California, LA, USA, opracował podstawy matematyczne modelu, oraz prof. Ivar Ugi, Technische Universität Műnchen, opracował główne koncepcje modelu). Przykłady zastosowań modelu macierzowego zostały sprawdzone przy pomocy systemu informatycznego CSB, ilustrującego w niniejszej monografii metodykę symulowania reakcji chemicznych. Pierwsza wersja tego systemu została opracowana w grupie naukowej, złożonej z następujących osób: prof. Zdzisław Hippe, dr inż. Grzegorz Fic, dr inż. Grażyna Nowak oraz mgr inż. Michał Mazur [Hippe, Fic oraz Mazur, 1992]. Nową wersję systemu [Hippe, 2014] wyposażono w algorytmy uczenia maszynowego (ang. machine learning), co nadało modelowi macierzowemu chemii konstytucyjnej nowy, niekonwencjonalny wymiar. Istotną zmianę treści monografii w porównaniu do wspomnianego pierwowzoru, wprowadził prof. Jerzy W. Grzymała-Busse (JGB) z Kansas University, Lawrence (Kansas, USA), konsultując zastosowanie algorytmów uczenia maszynowego w modelu D-U; ponadto zweryfikował zgodność językową (angielsko/polską) podstawowych pojęć z zakresu sztucznej inteligencji (ang. artificial intelligence, AI) oraz planowania syntez chemicznych (ang. syntheses planning). W monografii zamieszczono ponadto Ćwiczenia literaturowe do nauki objaśniania wyników projektowania syntez chemicznych, uzyskanych za pomocą różnych technik sztucznej inteligencji oraz uczenia maszynowego. Osiągnięte wyniki nie zawsze odzwierciadlają istniejące realia chemiczne: należy je uznać za prognozy, wymagające przemyśleń, studiów literaturowych oraz weryfikacji laboratoryjnej. Całkowicie nowy, oryginalny kształt ćwiczeń został nadany przez dr. inż. Teresę Mroczek (TM). Wspomniane ćwiczenia literaturowe polegają w praktyce na zapoznaniu się z zamieszczonymi planami syntez oraz ich ocenie, wykorzystując udostępniony w sieci Internet (w postaci pdf na stronie oznaczonej symbolem Free Science Books) podręcznik: Stuart Warren, Paul Wyatt: Organic Synthesis: The Disconnection Approach, Wiley, 2nd Edition, © 2009, ISBN: 976-0-470-71236-8. Podtytuł monografii Metody sztucznej inteligencji w projektowaniu syntez leków, wskazuje na niewątpliwie najbardziej frapujący, a jednocześnie ważny oraz obiecujący obszar zastosowań tej dziedziny informatyki. Doświadczenia tu zdobyte można stosunkowo łatwo uogólnić i wykorzystać w innych obszarach wiedzy, na przykład w automatyzacji badań, w pracach nad podejmowaniem decyzji w przypadkach niepewności, czy ujawnianiu zależności ukrytych (pozornie) w bardzo dużych zbiorach danych.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Eksploracja danych medycznych - Metody sztucznej inteligencji w projektowaniu syntez leków

  • £16.00


Related Products

Physarum Chip: Growing Computers from Slime Mould. Logical Aspects

Physarum Chip: Growing Computers from Slime Mould. Logical Aspects

Title: Physarum Chip: Growing Computers from Slime Mould. Logical AspectsAuthors: Andrew Schumann, K..

£18.00

Physarum Machines. Selected Works

Physarum Machines. Selected Works

Title: Physarum Machines. Selected WorksAuthors: Andrew Schumann, Krzysztof PancerzReviewers: prof. ..

£18.00

Instrumentalization of entrepreneurship support in Poland, Estonia and Slovakia. Local government, central administration and public institutions

Instrumentalization of entrepreneurship support in Poland, Estonia and Slovakia. Local government, central administration and public institutions

Title: Instrumentalization of entrepreneurship support in Poland, Estonia and Slovakia. Local govern..

£7.69

Instrumentalizacja wsparcia przedsiębiorczości w Polsce, Estonii i na Słowacji. Samorząd terytorialny, administracja centralna oraz instytucje publiczne

Instrumentalizacja wsparcia przedsiębiorczości w Polsce, Estonii i na Słowacji. Samorząd terytorialny, administracja centralna oraz instytucje publiczne

Title: Instrumentalizacja wsparcia przedsiębiorczości w Polsce, Estonii i na Słowacji. Samorząd..

£7.69

Rynek papierów wartościowych Białorusi: problemy i perspektywy rozwoju

Rynek papierów wartościowych Białorusi: problemy i perspektywy rozwoju

Title: Securities market of Belarus: problems and development prospects / Рынок ценных бумаг Бе..

£0.00

Traktat konstytucyjny Unii Europejskiej Tom I – Założenia i kontrowersje wokół procesu ratyfikacji

Traktat konstytucyjny Unii Europejskiej Tom I – Założenia i kontrowersje wokół procesu ratyfikacji

Title: Traktat konstytucyjny Unii Europejskiej Tom I – Założenia i kontrowersje wokół proc..

£11.00

Traktat konstytucyjny Unii Europejskiej TOM II - Proces ratyfikacji traktatu konstytucyjnego – Kryzys konstytucyjny

Traktat konstytucyjny Unii Europejskiej TOM II - Proces ratyfikacji traktatu konstytucyjnego – Kryzys konstytucyjny

Title: Traktat konstytucyjny Unii Europejskiej TOM II - Proces ratyfikacji traktatu konsty..

£11.00

Innowacje we współczesnej gospodarce

Innowacje we współczesnej gospodarce

Title: Innowacje we współczesnej gospodarce Scientific Editorial: Dr hab. Arkadiusz Świadek, prof. U..

£9.00