Serdecznie zapraszamy autorów / pracowników naukowych do wydania swoich prac w naszym wydawnictwie.ZGŁOŚ SWÓJ ARTYKUŁ NAUKOWY

DO RECENZOWANEJ, ZBIOROWEJ MONOGRAFII NAUKOWEJ


Propozycje tematów monografii naukowych

Publikacje wydawane są w systemie OPEN ACCESS / bezpłątny dostęp do zasobów dla Czyetlników
Artykuły naukowe można zgłaszać do nas poprzez e-mail (wyszczególniony poniżej) lub poprzez naszą Księgarnię Wydawnictwa na naszej stronie: 

http://publishinghouseivg.co.uk/bookstore/index.php?route=product/product&path=102&product_id=162 


Zaloguj się do systemu, opłać  i zarezerwuj miejsce na opublikowanie artykułu naukowewgo w wybranej monografii naukowej, wyszczególnionych poniżej. Pobierz Umowę wydawniczą i prześlij do nas na adres e-mail. 


Kontakt z Redakcją wydawnictwa:

e-mail: biuro@wydawnictwoivg.pl


Szczegółowe informacje dla Autotrów/Redaktorów dostępne są na naszej stronie wydawniczej w zakładce "Zasoby dla Autora"  http://www.wydawnictwoivg.pl/strefa-autora.html


Umowa o publikację artykułu naukowego oraz przeniesienie praw autorskich (pobierz pdf) 

Etyka i polityka wydawnicza 


Przyjmujemy artykuły naukowe w języku polskim oraz angielskim. Artykuły naukowe (manuskrypty) przyjmowane są do opublikowania w wybranej monografii naukowej do dnia 05.12.2023 Przewidywany termin wydania monografii jest zaplanowany w styczniu 2024 r.

Opłatę za opublikowanie artykułu naukowego w monografii pokrywa autor w wysokości 337.50 zł brutto. Cena obejmuje recenzję naukową, korektę językową, skład komputerowy tekstu do wydania w wersji drukowanej oraz elektronicznej, opublikowanie artykułu w monografii. Dla Autorów zgłaszających więcej niż jeden artykuł naukowy oferujemy ceny niższe, wyszczególnione na naszej stronie (po prawej stronie w rubryce Qty., należy wpisać odpowiednią wartość zgłaszanych artykułów 2 lub 3 lub 4):

 • 1 artykuł - £66.60 / PLN 337.50 


 • 2 artykuły £59.00 / PLN 298.80 x 2
 • 3 artykuły £55.00 / PLN 278.54 x 3
 • 4 artykuły £50.00 / PLN 253.22 x 4

  


Punktacja naukowa według MNiSW:

- Całkowita wartość punktowa publikacji 80 pkt. (100 pkt. w dyscyplinach z dziedzin

nauk humanistycznych, nauk społecznych i w naukach teologicznych);

- Redakcja monografii naukowej 20 pkt;

- Autorstwo rozdziału w monografii naukowej: 20 pkt.


Zgłoszenie artykułu naukowego do wybranej monografii naukowej:Pod redakcją naukową Pana Prof. dr hab. Jerzego Olszewskiego prof. nadzw. UE w Poznaniu

Propozycja tematu dla monografii zbiorowej wraz z terminem nadsyłania artykułów naukowych:

1. Fuzje i przejęcia - Wybrane aspekty.

2. Mergers and Acquisitions (M&A).

3. Współczesne wyzwania w gospodarce światowej, polityce, biznesie.

4. Postęp techniczny a struktura zatrudnienia na świecie.


Pod redakcją naukową Pana Dr hab. Prof. UZ Arkadiusza Świadka Uniwersytet Zielonogórski Wydział Ekonomii i Zarządzania

Propozycja tematu dla monografii zbiorowej wraz z terminem nadsyłania artykułów naukowych:

1. Innowacje i przedsiębiorczość we współczesnych czasach – Wybrane aspekty


Pod redakcją naukową Pana Dr hab. Krzysztofa Gąsiorowskiego

1. Migracje zasobów pracy (istota problemu; korzyści, straty, szanse, zagrożenia).

2. Rozwój cywilizacyjny a wymagania współczesnego rynku pracy w Europie.

3. Perspektywy rozwojowe rynku pracy w krajach UE w okresie 2010-2030.

4. Demografia a rynek pracy w Polsce w latach 2005-2023.

5. Perturbacje na chińskim rynku pracy i ich skutki.

6. Rynek pracy w krajach arabskich z uwzględnieniem : ZEA (Abu Zabi, Dubay), Katar (Ad- Dauha), Bahrajn (Al- Manama), Kuwejt (Al- Kuwait).

7. Migracje pracowników krajów afrykańskich do Europy (szanse i zagrożenia).

8. Migracje zasobów pracy z krajów Azji (Indie, Wietnam, Tajlandia, Pakistan) oraz ich przydatność na rynkach pracy w krajach UE.

9. Analiza zasobów pracy krajów Europy Wschodniej: Ukraina, Białoruś, Litwa, Łotwa, Estonia.

10. Kwalifikacje, kompetencje, profesjonalizm - znaczenie na współczesnym rynku pracy.


Pozostałe propozycje tematów:

1. Problemy współczesnego świata – bezrobocie i problemy ekonomiczne, ubóstwo, korupcja, niestabilność polityczna.

2. Zagrożenia dla demokracji we współczesnym świecie.

4. Contemporary challenges of the labor market on the domestic and international market.

5. Problems of the modern world - unemployment and economic problems, poverty, corruption,

political instability.

6. Threats to democracy in the modern world.

7. Wybrane aspekty badawcze nauk ekonomicznych.

8. Wybrane problemy prawa administracyjnego i prawa gospodarczego. Zeszyty naukowe.

9. Wybrane aspekty form przestępczości gospodarczej. Zeszyty naukowe.

10. Szanse i zagrożenia rozwoju sztucznej inteligencji (Artificial Intelligence  AI). Zeszyty naukowe.

11. Opportunities and threats of the development of Artificial Intelligence AI. Science notebooks.

12. Współczesne problemy ekonomiczne postępujących zmian klimatu. Zeszyty naukowe.

13. Contemporary economic problems of progressing climate change. Science notebooks.Aspekty redakcyjne dla artykułów publikowanych w monografii oraz czasopiśmie

Format B-5 (170 x 240 mm) (Uprzejmie prosimy o zmianę formatu w programie Microsoft Word, gdyż standardowy układ rozłożenia dokumentu jest w formacie A-4. Prosimy także o dostosowanie wielkości rysunków, tabel, zdjęć itd. do formatu B-5 (170 x 240 mm), Marginesy po 2,5 cm z każdej strony. W przypisach i bibliografii załącznikowej zastosowanie Systemu Harvard. Możliwość akceptacji artykułu w przypadku zastosowania standardowego systemu przypisów i bibliografii załącznikowej. Przypisy oraz bibliografia załącznikowa zostaną opracowane i zastąpione na System Harvard przez naszych pracowników.

Tekst jednego artykułu o objętości minimum 0,5 do 1,5 arkusza wydawniczego.

Standard formatu:

Nagłówek 1: Rozmiar 16, czcionka Times New Roman pogrubiona

Nagłówek 2: Rozmiar 14, czcionka Times New Roman pogrubiona

Nagłówek 3: Rozmiar 12, czcionka Times New Roman pogrubiona, Interlinia 1,5,

Marginesy 2,5 cm, akapity 1,5 cm.

Tabele, rysunki, zdjęcia, itd.: Rozmiar 10, wyśrodkowane, Interlinia 1.


Przykładowy układ pracy w języku polskim:

Tekst pracy powinien zostać podzielony na części za pomocą śródtytułów w następujący sposób:

1. Spis treści

2. Tytuł artykułu w języku polskim oraz angielskim (Nagłówek 1)

3. Streszczenie w języku polskim oraz angielskim

4. Słowa kluczowe w język polskim i angielskim

5. Wprowadzenie

6. Tytuł części (Nagłówek 2)

7. Tytuł części (itd.) (Nagłówek 3)

8. Podsumowanie/Sumary (jeżeli artykuł jest w język polskim to wymagane jest również tłumaczenie na język angielski)

9. Bibliografia

10. Spis tabel/rysunków/wykresów/zdjęć/ilustracji

11. Informacja o Autorze/Współautorach (Imię i Nazwisko, Tytuł naukowy, Afiliacja, e-mail

*(Informacja o Autorze zostanie opublikowana w monografii).


*Tłumaczenie artykułu - oferujemy za dopłatą tłumaczenie tekstu.

*System Harvard http://wydawnictwoivg.pl/System_harward.pdf


Poniżej przykładowe nasze recenzowane, zbiorowe monografie naukowe pod redakcją naukową.


  


  

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Zgłoszenie artykułu naukowego do recenzowanej, zbiorowej monografii naukowej

 • Product Code: 2023/01/11
 • Availability: In Stock
 • £66.60

 • Ex Tax: £66.60
 • Price in reward points: 50

 • 2 or more £59.00
 • 3 or more £55.00
 • 4 or more £50.00