Labour
Publish and sell books
Podróż w kosmos

Featured

Labour Economics. Theory and practice Ebook

Labour Economics. Theory and practice Ebook

Issues of labour economics and evolution of the economic views of Eastern thinkers, the process of a..

£35.00

Marketing, innovations, strategies and risk in modern business – selected aspects

Marketing, innovations, strategies and risk in modern business – selected aspects

Title of monograph / Tytuł monografii naukowej: Marketing, innovations, strategies and risk in moder..

£15.00

Physarum Chip: Growing Computers from Slime Mould. Logical Aspects

Physarum Chip: Growing Computers from Slime Mould. Logical Aspects

Physarum polycephalum we have studied in the project Physarum Chip: Growing Com-puters from Slime Mo..

£18.00

Physarum Machines. Selected Works

Physarum Machines. Selected Works

Physarum polycephalum belongs to the species of order Physarales, subclass Myxo-gastromycetidae, cla..

£18.00

Podróż w kosmos

Podróż w kosmos

Książka „Podróż w kosmos” jest dedykowana Wszystkim Czytelnikom.Celem tej publikacji jest przybliżen..

£22.00

Orzeczenie kary łącznej pozbawienia wolności oraz ograniczenia wolności

Orzeczenie kary łącznej pozbawienia wolności oraz ograniczenia wolności

Publikacja, którą oddaję w Państwa ręce, jest próbą omówienia instytucji kary łącznej pozbawienia wo..

£0.00

Systemy antyterrorystyczne państw Unii Europejskiej

Systemy antyterrorystyczne państw Unii Europejskiej

W niniejszej publikacji zaprezentowano wyniki badań i obserwacji, gromadzenia materiałów źródłowych,..

£19.00

Kolektywizm w rosyjskiej interpretacji świata – od słowianofilskiej utopii wspólnotowości do Putinowskiej kategorii narodowości rosyjskiej

Kolektywizm w rosyjskiej interpretacji świata – od słowianofilskiej utopii wspólnotowości do Putinowskiej kategorii narodowości rosyjskiej

Celem pracy jest rozpoznanie istotnych źródeł rosyjskiego kolektywizmu oraz ekspozycja nadrzędności ..

£16.00

Assessment of a selected type of risk occurring in municipal waste incineration plants

Assessment of a selected type of risk occurring in municipal waste incineration plants

Scientific article: Assessment of a selected type of risk occurring in municipal waste incineration ..

£10.00

Fiscal policy and price convergence in the European Union

Fiscal policy and price convergence in the European Union

Scientific article: Fiscal policy and price convergence in the European UnionAuthor: Dr. A..

£10.00

Introduction to the reimbursement process as a part of the Polish health care system

Introduction to the reimbursement process as a part of the Polish health care system

Scientific article: Introduction to the reimbursement process as a part of the Polish health ca..

£10.00

The perspective of accountants as an occupation within the age of global changes - case of Economics Students’ attitude

The perspective of accountants as an occupation within the age of global changes - case of Economics Students’ attitude

Scientific article: The perspective of accountants as an occupation within the age of global ch..

£10.00

The age of Artificial Intelligence towards a European Strategy for human-centric machines

The age of Artificial Intelligence towards a European Strategy for human-centric machines

Scientific article: The age of Artificial Intelligence towards a European Strategy for human-ce..

£10.00

Język obcy zintegrowany. CLIL jako narzędzie wsparcia rozwoju poznawczego na pierwszym etapie edukacyjnym

Język obcy zintegrowany. CLIL jako narzędzie wsparcia rozwoju poznawczego na pierwszym etapie edukacyjnym

Recenzowana monografia zajmuje się rozwojem funkcji wykonawczych oraz dyskursem lekcyjnym w nauczan..

£0.00

Instrumentalization of entrepreneurship support in Poland, Estonia and Slovakia. Local government, central administration and public institutions

Instrumentalization of entrepreneurship support in Poland, Estonia and Slovakia. Local government, central administration and public institutions

Title: Instrumentalization of entrepreneurship support in Poland, Estonia and Slovakia. Local govern..

£0.00

Scientific Publishing House IVG LTD
University